Smary suche

 • ADERMOS 850

  Smar suchy na bazie MoS2. Szybko wysycha tworząc powłokę poślizgową odporną na duże naciski i agresywne środowisko....

 • EXTILUB

  Smar suchy na bazie PTFE (teflon). Tworzy na podłożu suchą, trwałą powłokę poślizgową...

 • NB 25

  Smar suchy na bazie azotku boru. Tworzący suchą, białą powłokę odporną na temperaturę do 1000°C....

 • RAMOS 320

  Smar suchy na bazie MoS2.  Tworzy powłokę poślizgową o wyjątkowej przyczepności i odporności....

 • SMOS

  Smar suchy na bazie MoS2. Tworzy na podłożu suchy film z czystego dwusiarczku molibdenu......

 • VERNIS GRAPHITE

  Smar suchy na bazie grafitu. Wytwarza grafitową powłokę poślizgową i antyadhezyjną  o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej....

e-mail: biuro@dksj.pl
tel.: 71 722 00 20
gsm: 698 516 045